2021-05-11

#FOLKBILDNINGFÖRMIG

Folkbildningen är möjliggörare för ett mer demokratiskt samhälle

Dela
Pierre Rehnlund
Folkbildningen är möjliggörare för ett mer demokratiskt samhälle

När idén kom 2013 att starta upp en tillsammansodling för att odla potatis någonstans i Kungälv togs en kontakt med Studiefrämjandet. De organiserade ett möte där några personer som tidigare visat tydligt intresse för miljöfrågor i kommunen bjöds in. På mötet presenterade representanten från Studiefrämjandet "Omställningsrörelsen", dess syfte och historia. Kunde detta vara ett alternativ till att "organisera" sig även för de som inte tidigare kände till denna rörelse?

I "Omställning Kungälv" kunde en tillsammansodling blir det första projektet som startades upp. Odlingen skulle också föra samman personer som kanske hade fler spännande och utvecklingsbara idéer både för "att utveckla sig själv", "utvecklas tillsammans med andra" och/eller "att utveckla andra"!

Tillräckligt många var intresserade att starta upp "Omställning Kungälv"! Det kom redan vid vårt första möte i "Omställning Kungälv" en mängd goda idéer om vad man tyckte behövde göras och som skulle vara roligt att tillsammans kunna åstadkomma. Och på den vägen har det rullat vidare!

Det finns så mycket kunskap att lära och så mycket erfarenheter att få ta del av för att kunna medverka till att utveckla vårt samhälle som vi inte lär oss i våra utbildningssystem från förskolan till högskolan. Det kan vara allt ifrån att lära sig enskilda färdigheter för egen tillfredsställelse till att få del av en bred kunskapsspridning för att kunna förstå och ta ställning i stora samhällsfrågor.

Vi har fått tips på litteratur och publikationer. Föreläsningar att lyssna på! Personer att kontakta som föreläsare i våra aktiviteter i Kungälv. Vi har genomfört studiecirklar! Vi har ibland också klarat av att fylla i närvarorapporter, så vi har kunnat tillgodogöra oss de små bidrag som finns, små men värdefulla.

I vårt fall med uppstarten och utvecklingen av "Omställning Kungälv" fick vi inte bara ta del de kunskaper Studiefrämjandet, Vuxenskolan, ABF och Sensus hade utan också direkt stöd med kontakter genom deras nätverk. Vidare idéer om hur finansiera aktiviteter och ibland direkt stöd via en delfinansiering av de aktiviteter vi tyckte vi ville genomföra. Det blir så mycket lättare att göra något när sådant stöd finns, speciellt i uppstarten.

Under dessa 7 år har det också aktivitetsnivån gått lite upp och ner när människor försvinner pga av studier, arbetsbyten, flyttningar etc men Studiefrämjandet är där och möjliggör en återstart som blir så mycket enklare!

Studieförbunden är möjliggörare för ett mer demokratiskt samhälle i stor utsträckning via fortbildning av folket dvs folkbildning. Som framgått är det inte bara via fortbildning som denna folkbildning skapas. Studieförbunden är en samlingspunkt av kunskaper och erfarenheter. Detta ger dem möjligheter till att spela en utvecklande kraft i vårt samhälle genom att enskilda personer, ensamma eller tillsammans med andra kan ta del av dessa kunskaper och erfarenheter. Det blir enklare för den enskilde att kunna genomföra det man tror sig vilja lära sig, göra och åstadkomma.

När det finns möjligheter och utrymme för enskilda initiativ att utvecklas, baserad på sann kunskap och ackumulerade erfarenheter, enskilt eller tillsammans med andra finns alla möjligheter för en sund utveckling av ett demokratiskt samhälle.

Folkbildning är en möjliggörare till en sund demokratisk utveckling!

Så ser jag Folkbildningens uppgift och möjlighet!

 

Pierre Rehnlund, Kungälv

Pierre Rehnlund

2021-05-11

Ta bort berättelseRapportera

Du använder en gammal webbläsare

Du använder en äldre version av Internet Explorer som denna webbplats inte är anpassad för. Du behöver använda Chrome, Safari eller annan modern webbläsare.

Med knappen nedan kan du ladda ned och installera Google Chrome.
Ladda ned Chome
Feedback – lämna synpunkter på sajten
Har du feedback eller frågor?

Denna sajt är skapad av Sensus studieförbund i syfte att samla alla de folkbildningsberättelser vi vet finns i Sverige.

Har du tips, råd, feedback eller stött på problem med sajten? Hör gärna av dig till oss via formuläret!

Tack!

Vi uppskattar att du tog dig tid. Även om vi inte hinner återkoppla till alla som skriver så läser vi allt.

Ajdå, något gick fel. Prova igen!